1. Ġestjoni

Dan il-qasam ta’ xogħol jirreferi għall-ġestjoni u l-koordinazzjoni ta’ kuljum tan-netwerk u l-attivitajiet tiegħu.

  1. Disseminazzjoni

Dan il-qasam ta’ xogħol jirreferi għad-distribuzzjoni tal-attivitajiet, ir-riżultati u l-avvenimenti ta’ ERN CRANIO u riżorsi żvilupati minn ERN għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa, il-pazjenti u l-familji tagħhom/dawk li jipprovdulhom il-kura madwar l-Ewropa u lil hinn.

  1. Evalwazzjoni

Dan il-qasam ta’ xogħol jirreferi għall-prattika tal-monitoraġġ tal-attivitajiet u l-prestazzjoni ta’ ERN CRANIO. Dan tlesta b’konformità mal-qafas ta’ monitoraġġ fl-ERN.

  1. saħħa elettronika

Din tirreferi għall-użu tat-tobba fuq il-pjattaforma online; is-Sistema Klinika tal-Ġestjoni tal-Pazjent (CPMS). Tirreferi wkoll għall-iżvilupp u/jew l-użu ta’ riżorsi u għodod elettroniċi u l-iżvilupp ta’ reġistru tal-pazjenti ta’ ERN CRANIO.

  1. Taħriġ

Dan il-qasam ta’ xogħol jirreferi għal attivitajiet relatati mal-iżvilupp u l-forniment ta’ taħriġ u materjal edukattiv, immirat lejn professjonisti tal-kura tas-saħħa, il-pazjenti u l-familji/dawk li jipprovdulhom il-kura.

  1. Standards tal-Kura

Dan il-qasam ta’ xogħol jirreferi għal attivitajiet relatati mal-iżvilupp, ir-reviżjoni u l-implimentazzjoni ta’ standards tal-kura tas-saħħa (inklużi linji gwida kliniċi u dikjarazzjonijiet ta’ kunsens).

  1. Kejl tar-riżultati 

Dan il-qasam ta’ xogħol jirreferi għall-implimentazzjoni ta’ settijiet ta’ riżultati standardizzati għall-ġbir tad-data standardizzat.

“Kumitat xjentifiku” ta’ ERN CRANIO ġie stabbilit ukoll biex jiffaċilita riċerka f’ħafna ċentri.

Jekk jogħġbok ikkuntattja lill-maniġers tal-proġett ta’ ERN CRANIO għal aktar informazzjoni dwar attivitajiet tan-netwerk.