In-netwerk

ERN CRANIO huwa netwerk ta’ esperti ta’ professjonisti tal-kura tas-saħħa multidixxiplinarji minn fornituri tas-saħħa speċjalizzati madwar l-Ewropa (“membri ta’ ERN CRANIO”). ERN CRANIO għandu 22 sptar membru madwar 10 pajjiżi Ewropej. Membri ta’ ERN CRANIO huma meħtieġa jissodisfaw kriterju ġenerali u speċifiku għan-netwerk u jiksbu approvazzjoni mill-ministeru tas-saħħa nazzjonali tagħhom.

In-netwerk jingaġġa wkoll disa’ sptarijiet “imsieħba affiljati” flimkien ma’ rappreżentanti/organizzazzjonijiet tal-pazjenti.