Imsieħba affiljati

Sħubija affiljata hija inizjattiva mmexxijja mill-Kummissjoni Ewropea żviluppata biex tindirizza t-tħassib dwar il-kopertura ġeografika tal-ERNs. Fl-2019 infetħet sejħa biex fornituri tal-kura tas-saħħa japplkaw biex isiru “imsieħba affiljati” ta’ ERN. L-applikanti kellhom jiġu nnominati fuq livell nazzjonali imma ma kinux meħtieġa jissodisfaw l-istess kriterji bħall-membri tal-ERN. Imsieħba affiljati nominati ma setgħux isiru minn stati membri li kellhom sptar membru diġà involut f’ERN CRANIO.

Hemm żewġ tipi ta’ Imsieħeb Affiljat:

  1. Ċentru Nazzjonali Assoċjat:

Ċentru Nazzjonali Assoċjat huwa fornitur tal-kura tas-saħħa b’mill-inqas ftit għarfien speċjali li jaqbel mad-dominju tematiku globali ta’ netwerk ta’ referenza partikolari li tikkonċentra primarjament fuq id-dispożizzjoni tal-kura tas-saħħa relatata direttament mal-attivitajiet u s-servizzi ta’ dan in-netwerk speċifiku, inkluż kwalunkwe tip ta’ kontribut dijonjastiku li jappoġġja din id-dispożizzjoni tal-kura tas-saħħa.

  1. Hub ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali: 

Hub ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali huwa fornitur tal-kura tas-saħħa li jista’ jgħaqqad is-sistema tal-kura tas-saħħa ma’ għadd ta’ Netwerks Ewropej ta’ Referenza. Hubs ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali jiffunzjonaw bejn is-sistema tal-kura tas-saħħa nazzjonali u dawk in-Netwerks fejn Stat Membru partikolari la huwa rappreżentat minn membru sħiħ u lanqas minn Ċentru Nazzjonali Assoċjat. Hubs ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali ma għandhomx bżonn ta’ espert mediku speċifiku.

L-involviment ta’ msieħba affiljati f’attivitajiet ta’ ERN CRANIO jiddependi fuq il-kapaċità tal-fornitur tal-kura tas-saħħa u l-livell ta’ esperjenza tagħhom. Sħubijiet Affiljati f’ERN CRANIO ġew formalizzati għall-fornituri tal-kura tas-saħħa li ġejjin:

Imsieħeb Affiljat

Tip ta’ Sħubija Affiljata

 

University Hospital Salzburg (l-Awstrija)

Ċentru Nazzjonali Assoċjat

Riga Stradins University, Institute of Stomatology, Cleft Lip and Palate Centre (il-Latvja)

Ċentru Nazzjonali Assoċjat

University Medical Centre Ljubljana (is-Slovenja)

Ċentru Nazzjonali Assoċjat

Vilnius University Hospital Santaros Klinikos (Il-Litwanja)

Ċentru Nazzjonali Assoċjat

Prof. dr S Popowski Regional Specialised Children's Hospital, Olsztyn (il-Polonja)

Ċentru Nazzjonali Assoċjat

Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital (id-Danimarka)

Ċentru Nazzjonali Assoċjat

Aarhus University Hospital (id-Danimarka) 

Ċentru Nazzjonali Assoċjat

Mater Dei Hospital (Malta) 

Hub ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali

Centre Hospitalier de Luxembourg (il-Lussemburgu)  

Hub ta’ Koordinazzjoni Nazzjonali