Membri

ERN CRANIO għandu 22 sptar membru madwar 10 pajjiżi Ewropej. Membri ta’ ERN CRANIO huma meħtieġa jissodisfaw kriterju ġenerali u speċifiku għan-netwerk u jiksbu approvazzjoni mill-ministeru tas-saħħa nazzjonali tagħhom.