Aandoeningen

Vijf overstijgende diagnostische groepen worden onderscheiden:

  1. Craniosynostose
  2. Overige craniofaciale aandoeningen
  3. Schisis van lip en/of verhemelte
  4. Mond- en tandafwijkingen
  5. Keel/neus/oor aandoeningen

Elke groep kan verder onderverdeeld worden in subgroepen en specifieke diagnoses.