Craniosynostose

Craniosynostose is een aandoening waarbij 1 of meer van de schedelnaden (sutuur) te vroeg gesloten zijn. in Schedelnaden zijn nodig om het hoofd te vervormen tijdens de geboorte en voor snelle groei van de schedel tijdens de eerste paar levensjaren. Te vroege sluiting van de schedelnaden resulteert in een afwijkende schedelvorm en verhindert normale uitgroei van de hersenen.

Er wordt onderscheid gemaakt in craniosynostose van 1 schedelnaad wat veelal optreedt zonder andere problemen (unisuturale craniosynostose, ook wel geïsoleerde craniosynostose genoemd); craniosynostose van 2 of meer schedelnaden (multisuturale of complexe craniosynostose); en craniosynostose van 2 of meer schedelnaden waarbij ook andere aangeboren aandoeningen aanwezig zijn  (syndromale craniosynostose). In multisuturale en syndromale craniosynostosis wordt frequent een genetische oorzaak gevonden en kan de schedelafwijking gepaard gaan met andere aangeboren aandoeningen.

Deze powerpoint kan helpen in het herkennen van craniosynostose.

Klik hier voor de richtlijn craniosynostose voor zorgverleners of voor de patiëntenversie van deze richtlijn


Craniosynostose kan ook ontstaan als gevolg van een andere aandoening, zoals een stofwisselingziekte. Dan wordt gesproken van een secundaire craniosynostose.  

Onder Activiteiten - Onderzoek staan korte samenvattingen van wetenschappelijke artikelen over craniosynostose.

Unisuturale, geisoleerde craniosynostose

Multisuturale en syndromale craniosynostose

Secondaire craniosynostose