Saethre-Chotzen syndroom

Kenmerkende bevindingen zijn:

Uni- of bicoronale synostosis

Ptosis van 1 of beide bovenoogleden, waardoor de pupil gedeeltelijk afgedekt wordt

Vernauwde traanbuisjes

Korte vingers met milde syndactylie (webvorming)

Lengte is veelal kort (<2 SD)

 

De genetische oorzaak is een verandering inof deels ontbreken van het TWIST1 gen.