Robin sequentie

De diagnose Robin sequentie wordt gesteld als er sprake is van:

  • een korte, onderontwikkelde onderkaak
  • Naar achter liggen van de tong
  • Ademhalingsmoeilijkheden, met name tijdens slaap in rugligging

Meestal is er een palatumspleet aanwezig. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen gegeïsoleerde en syndromale Robin sequentie, afhankelijke van de afwezigheid of aanwezigheid van andere aangeboren aandoeningen. 

Een voorbeeld van een syndromale vorm van Robin sequentie is Treacher Collins syndroom

 

De ademhalingsproblemen in niet-syndromale Robin sequentie zijn meestal te verbeteren dor de baby op de zij of op de buik te laten slapen. Soms wordt een saturatiemeter voorgeschreven om het zuurstofgehalte in het bloed te meten, waarbij de meter een alarm afgeeft als dit te laag wordt. Bij syndromale Robin sequentie wordt dit ook geprobeerd maar is de kans groter dat dit onvoldoende effect geeft. In dat geval zijn aanvullende behandelingen nodig, afgestemd op de ernst van de ademhalingsproblemen en individuele factoren van het kind.