Syndromale schisis van lip en palatum

De lip en het palatum zijn gedeeltelijk of geheel gespleten en andere aangeboren aandoeningen zijn aanwezig.  

De lip/palatum spleet heeft invloed op slikken, eten en spraak, maar deze functies kunnen ook beperkt zijn door het onderliggend syndroom. Goed herstel van de functie door chirurgisch herstel van de lip/palatum spleet is daarmee niet te garanderen.