Onderzoek

De deelnemende centra van ERN CRANIO zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar craniofaciale aandoeningen, schisis en KNO aandoeningen. Het onderzoek richt zich o.a. op: 

  • Prenatale en perinatale bevindingen zoals zwangerschap, bevalling en gebruik van reproductie-bevorderende technieken en prenatale screening middels echo
  • Genetische oorzaken 
  • Identificeren van de beste behandeling door de uitkomsten te meten en te vergelijken tussen de verschillende centra

 

Lekensamenvatting van publicaties
Per aandoening wordt een overzicht gegeven van de meest recente wetenschappelijke publicaties die zijn gedaan door ERN CRANIO leden, inclusief een lekensamenvatting. 

- geisoleerde craniosynostose

- syndromale craniosynostose

- secundaire craniosynostose

- genetische oorzaken van craniosynostose

- zeldzame aangezichtsspleten

- craniofaciale microsomie

- faciale dysostose (Treacher Collins, Nager, Miller etc)

- neurofibromatose

- Robin sequentie

- oligodontie