Expertise centra

ERN CRANIO is een netwerk van 29 Europese ziekenhuizen uit 11 landen. De expertise centra kunnen gevonden worden door te selecteren op medisch specialismen (kies "Experts") of door te selecteren op land of aandoening (kies "ERN centra").