Gelieerde partners

Gelieerd partnerschap is een door de Europese Commissie geleid initiatief dat is ontwikkeld om problemen met betrekking tot de geografische dekking van de ERN's aan te pakken. In 2019 stond een oproep open voor zorgaanbieders om zich aan te melden als 'aangesloten partner' van een ERN. Aanvragers moesten op nationaal niveau worden aangewezen, maar hoefden niet aan dezelfde criteria te voldoen als ERN-leden. Lidstaten met een ziekenhuis dat al bij ERN CRANIO betrokken is, konden geen gelieerde partner aanwijzen.

Er zijn twee soorten aangesloten partners:

1. Geassocieerd Nationaal Centrum:

Een Associated National Center is een zorgaanbieder met ten minste enige speciale expertise die past bij het wereldwijde thematische domein van een bepaald referentienetwerk en die zich voornamelijk richt op het verlenen van gezondheidszorg die rechtstreeks verband houdt met de activiteiten en diensten van dit specifieke netwerk, inclusief elke vorm van diagnostische bijdrage ondersteuning van deze zorgverlening.

2. Landelijk Coördinatiepunt:

Een Nationale Coördinatiehub is een zorgaanbieder die het nationale zorgstelsel kan koppelen aan een aantal of alle Europese Referentienetwerken. Nationale coördinatiehubs fungeren als interfaces tussen het nationale gezondheidszorgstelsel en de netwerken waarin een bepaalde lidstaat niet wordt vertegenwoordigd door een volwaardig lid of door een geassocieerd nationaal centrum. Nationale Coördinatiehubs hebben geen specifieke medische expertise nodig.

ERN CRANIO aangesloten partnerschappen zijn geformaliseerd voor de volgende zorgaanbieders.

  • Riga Stradins University, Cleft Lip and Palate Centre (Letland) - Geassocieerd Nationaal Center 
  • Universitair Medisch Centrum Ljubljana (Slovenië) - Geassocieerd Nationaal Centrum
  • Prof. dr S Popowski Regionaal Gespecialiseerd Kinderziekenhuis, Olsztyn (Polen) - Associated National Center
  • Rigshospitalet, Universitair Ziekenhuis van Coperhagen (Denemarken) - Associated National Center
  • Universitair ziekenhuis van Aarhus (Denemarken) - Associated National Center
  • Mater Dei Hospital (Malta) - Nationaal coördinatiehub
  • Centre Hospitalier de Luxembourg (Luxemburg)- Nationaal coördinatiehub

De betrokkenheid van aangesloten partners bij ERN CRANIO-activiteiten is afhankelijk van de capaciteit van de zorgverlener en diens ervarings- en expertiseniveau.