Øre-, nese- og halssykdommer (ØNH)

Denne diagnosegruppen dekker følgende sykdommer:

– genetisk og isolert hørselstap

– laryngotrakealstenose

– laryngotrakeo-øsofagealspalte

– medfødte neseanomalier

– medfødte anomalier i halsen