Leppe-kjeve-ganespalte og orodentale anomalier

Denne diagnosegruppen dekker følgende sykdommer: 

– ikke-syndromisk leppe-kjeve-ganespalte

– syndromisk leppe-kjeve-ganespalte

– lidelser med leppe-kjeve-ganespalte som viktig kjennetegn

– Robin-sekvens 

 

Orodentale anomalier

Orodentale anomalier forekommer ved minst 900 sjeldne sykdommer eller syndromer. De beskrives ofte i forbindelse med andre organ- eller systemmisdannelser, fordi de samme genene og signalbanene regulerer dannelsen av munnhulen, utviklingen av tennene og andre organer. 

– amelogensis imperfecta 

– hypodonti / oligodonti / supernumerære tenner

– dentinogenesis imperfecta / dentindysplasi

– utbrudd / resorpsjon / tidlig tap av tenner

– syndrom med én median sentral incisiv i overkjeven