Medlemmer

ERN CRANIO har 22 medlemssykehus i 10 europeiske land. ERN CRANIO-medlemmene må oppfylle generelle og nettverksspesifikke kriterier og ha støtte fra det nasjonale helse- og omsorgsdepartementet.