Organisering av ERN CRANIO

ERN CRANIO-administrasjonen er ved Erasmus University Medical Centre i Rotterdam i Nederland.

Koordinator: [Prof. dr. Irene Mathijssen]

Prosjektledere: [Renée de Ruiter, Olivia Spivack, Hannes Boeckhout og Ikram L'Khssim]

 

Det er tre diagnostiske grupper som dekkes av ERN CRANIO:

De tre diagnosegruppene ledes av helsepersonell fra ERN CRANIO.

Nettverket er involvert i sju arbeidsområder , som gjelder for alle de tre diagnosegruppene:

  • Håndtering
  • Formidling
  • Evaluering
  • E-helse
  • Opplæring
  • Behandlingsstandarder
  • Resultatmålinger

Disse arbeidsområdene ledes av helsepersonell fra ERN CRANIO.

En «vitenskapelig komité» fra ERN CRANIO er opprettet for å legge til rette for forskning.

Du kan lese mer om ERN CRANIOs aktiviteter her.