Rozszczep wargi/podniebienia i anomalie orostomatologiczne

Ta grupa diagnostyczna obejmuje następujące schorzenia: 

- Niezespołowy rozszczep podniebienia

- Niezespołowy rozszczep wargi/podniebienia

- Zespół rozszczepu podniebienia

- Zespół rozszczepu wargi/podniebienia

- Schorzenia, których istotną część stanowi rozszczep wargi/podniebienia

- Sekwencja Robina 

 

Anomalie orostomatologiczne

Anomalie orostomatologiczne występują w przynajmniej 900 rzadkich schorzeniach lub zespołach. Często opisuje się je w związku z innymi wadami rozwojowymi narządów i układów, ponieważ kształtowanie się jamy ustnej, rozwój zębów oraz pozostałych narządów regulują te same geny i ścieżki sygnałowe. 

- Niedorozwój wrodzony szkliwa 

- Hipodoncja/oligodoncja/zęby nadliczbowe

- Zwyrodnienie dziedziczne zębiny/dysplazja zębiny

- Wyrzynanie/resorpcja/wczesna utrata zębów

- Zespół pojedynczego środkowego siekacza szczęki