1. Zarządzanie

Ten obszar roboczy odnosi się do codziennego czynności związanych z zarządzaniem i koordynacją sieci oraz jej działań.

  1. Rozpowszechnianie

Ten obszar roboczy odnosi się do dystrybucji informacji na temat działań sieci ERN CRANIO, wyników i wydarzeń oraz zasobów opracowanych przez sieć ERN dla pracowników ochrony zdrowia, pacjentów oraz ich rodzin/opiekunów na terenie całej Europy i nie tylko.

  1. Ewaluacja

Ten obszar roboczy odnosi się do praktyki monitorowania działań i wyników uzyskiwanych w sieci ERN CRANIO. Jego przebieg jest zgodny z ramami monitorowania obowiązującymi w całej sieci ERN.

  1. E-zdrowie

Odnosi się do korzystania przez lekarzy praktyków z platformy online Kliniczny System Zarządzania Pacjentami (CPMS). Dotyczy również opracowywania i/lub wykorzystywania zasobów oraz narzędzi elektronicznych, a także rozwoju rejestru pacjentów w ramach sieci ERN CRANIO.

  1. Szkolenie

Ten obszar roboczy odnosi się do działań dotyczących opracowywania i oferowania szkoleń oraz materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla pracowników ochrony zdrowia, pacjentów oraz ich rodzin/opiekunów.

  1. Standardy opieki

Ten obszar roboczy odnosi się do działań dotyczących opracowywania, korygowania i wdrażania standardów opieki (w tym klinicznych wytycznych oraz oświadczeń dotyczących konsensusu).

  1. Pomiar wyników 

Ten obszar roboczy odnosi się do wdrażania znormalizowanych zestawów wyników na potrzeby gromadzenia znormalizowanych danych.

W celu ułatwienia prowadzenia wieloośrodkowych badań utworzony jest również „komitet naukowy” ERN CRANIO.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat działań sieci prosimy o kontakt z menedżerami projektu ERN CRANIO.