Organizacja sieci ERN CRANIO

Biuro koordynacji sieci ERN CRANIO znajduje się w Centrum Medycznym Uniwersytetu Erazma w holenderskim Rotterdamie.

Koordynator: [prof. dr Irene Mathijssen]

Menedżerowie projektu: [Renée de Ruiter, Olivia Spivack, Hannes Boeckhout i Ikram L’Khssim]

 

Sieć ERN CRANIO zajmuje się trzema grupami diagnostycznymi („strumieniami roboczymi”):

  • Kraniosynostoza i inne anomalie twarzoczaszki
  • Rozszczep wargi/podniebienia i anomalie orostomatologiczne
  • Schorzenia uszu, nosa i gardła (ENT)

Strumienie robocze prowadzą pracownicy ochrony zdrowia w sieci ERN CRANIO.

Sieć zaangażowana jest w siedem obszarów roboczych („pakietów roboczych”), które mają zastosowanie we wszystkich trzech grupach diagnostycznych:

  • Zarządzanie
  • Rozpowszechnianie
  • Ewaluacja
  • E-zdrowie
  • Szkolenie
  • Standardy opieki
  • Pomiar wyników

Pakiety robocze prowadzą pracownicy ochrony zdrowia w sieci ERN CRANIO.

W celu ułatwienia prowadzenia wieloośrodkowych badań powołano również „komitet naukowy” ERN CRANIO.

Tutaj możesz przeczytać więcej na temat działań sieci ERN CRANIO.