Sieć

ERN CRANIO to sieć ekspertów z wielu dziedzin ochrony zdrowia pracujących dla specjalistycznych świadczeniodawców na terenie całej Europy („członkowie ERN CRANIO”). W skład sieci ERN CRANIO wchodzą 22 szpitale członkowskie na terenie 10 państw europejskich. Od członków sieci ERN CRANIO wymaga się spełnienia kryteriów ogólnych i specyficznych dla sieci, a aprobatę otrzymują od krajowego ministra zdrowia.

W dodatku do organizacji reprezentujących/przedstawicieli pacjentów sieć pracuje także z dziewięcioma „stowarzyszonymi szpitalami partnerskimi”.