Członkowie

W skład sieci ERN CRANIO wchodzą 22 szpitale członkowskie na terenie 10 państw europejskich. Od członków sieci ERN CRANIO wymaga się spełnienia kryteriów ogólnych i specyficznych dla sieci, a aprobatę otrzymują od krajowego ministra zdrowia.