Przedstawiciele pacjentów

W 2016 r. EURORDIS i europejska wspólnota na rzecz schorzeń rzadkich ustanowiły 24 europejskie grupy wsparcia pacjentów (ePAG – European Patient Advocacy Group) dostosowane do zakresu działań klinicznych każdej z sieci ERN. Europejska grupa wsparcia pacjentów (ePAG) to forum pacjentów składające się z organizacji na rzecz pacjentów („wspólnota ePAG”) oraz wyznaczonych przedstawicieli pacjentów (zwanych przez EURORDIS „rzecznikami ePAG”). Celem sieci ERN CRANIO jest zaangażowanie ePAG do zapewnienia, że głosy pacjentów będą wysłuchiwane w trakcie całego procesu rozwoju sieci ERN. 

Rolą przedstawiciela pacjentów w sieci ERN CRANIO jest reprezentowanie głosów i interesów danej wspólnoty pacjentów, a także stanowienie pomostu łączącego tę wspólnotę z siecią ERN.

Sieć ERN CRANIO jest też otwarta na dialog z grupami pacjentów nienależącymi do „wspólnoty ePAG” oraz osobami niewyznaczonymi na przedstawicieli pacjentów w sieci ERN CRANIO.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z menedżerem projektu sieci ERN CRANIO: j.steerneman@erasmusmc.nl.

Craniosynostosis and other craniofacial anomalies:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Sandra Mösche

  Craniosynostosis 

  EAS 

 Anne-Sophie           Mercey-Jarosz

  Craniosynostosis

 Association mille et une têtes

Karen Wilkinson-Bell

  Craniosynostosis

  Headlines 

Ivana Marinac

  Craniofacial anomalies

 Rare Diseases Croatia

Mariët Faasse

  Craniosynostosis

  LAPOSA

 

Cleft lip/palate and orodental anomalies:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Gareth Davies

  Cleft Lip/Palate

  European Cleft Organisation

 Phillipe Pakter

  Pierre Robin Sequence

  Pierre Robin Europe

 

ENT disorders:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Michel Francois

  Genetic hearing loss 

   ALPC