Rozwój

Drugie wezwanie nowych członków do dołączenia do sieci ERN CRANIO ze strony Komisji Europejskiej oficjalnie dobiegło końca 30 listopada 2019 r. Nie wiadomo czy/kiedy nastąpi kolejne wezwanie do dołączenia do sieci ERN. 

Wezwanie stowarzyszonych partnerów do dołączenia do sieci ERN CRANIO ze strony Komisji Europejskiej oficjalnie dobiegło końca 30 września 2019 r. Nie wiadomo czy/kiedy nastąpi kolejne wezwanie do uzyskania członkostwa stowarzyszonego.

Zainteresowane organizacje na rzecz/przedstawiciele pacjentów:

Organizacje na rzecz/przedstawiciele pacjentów zainteresowani zaangażowaniem się w sieci ERN CRANIO mogą skontaktować się z Olivią Spivack (menedżerem projektu) w celu uzyskania dalszych informacji: ern-cranio@erasmusmc.nl.