Stowarzyszeni partnerzy

Partnerstwo stowarzyszone to inicjatywa prowadzona przez Komisję Europejską opracowana w celu rozwiązania kwestii zakresu geograficznego sieci ERN. W 2019 r. świadczeniodawcom wysłano otwarte zaproszenia do aplikacji na „stowarzyszonych partnerów” sieci ERN. Aplikanci musieli być wyznaczeni na poziomie krajowym, lecz nie musieli spełniać tych samych kryteriów, co członkowie sieci ERN. Kraje członkowskie, których szpitale członkowskie już były uwzględnione w sieci ERN CRANIO nie mogły wyznaczać stowarzyszonych partnerów.

Istnieją dwa rodzaje stowarzyszonych partnerów:

  1. Stowarzyszony ośrodek krajowy:

Stowarzyszony ośrodek krajowy to świadczeniodawca posiadający przynajmniej pewną specjalistyczną wiedzę odpowiadającą globalnej domenie tematycznej danej sieci referencyjnej, który koncentruje się głównie na świadczeniu opieki zdrowotnej bezpośrednio związanej z działaniami i usługami tej konkretnej sieci, w tym każdego rodzaju prac diagnostycznych mających wkład w świadczenie tej opieki zdrowotnej.

  1. Krajowe centrum koordynacyjne: 

Krajowe centrum koordynacyjne to świadczeniodawca, który może połączyć krajowy system opieki zdrowotnej z wieloma europejskimi sieciami referencyjnymi lub każdą z nich. Krajowe centra koordynacyjne służą za interfejs między krajowym systemem opieki zdrowotnej a tymi sieciami, w których dany kraj członkowski nie jest reprezentowany przez pełnoprawnego członka lub stowarzyszony ośrodek krajowy. Krajowe centra koordynacyjne nie muszą posiadać żadnych konkretnych kompetencji medycznych.

Uczestnictwo stowarzyszonych partnerów w działaniach sieci ERN CRANIO zależy od możliwości świadczeniodawcy oraz poziomu specjalistycznej wiedzy. Stowarzyszone partnerstwo z siecią ERN CRANIO zostało oficjalnie zawarte z następującymi świadczeniodawcami:

Stowarzyszony partner

Rodzaj partnerstwa stowarzyszonego

 

University Hospital Salzburg (Austria)

Stowarzyszony ośrodek krajowy

Riga Stradins University, Institute of Stomatology, Cleft Lip and Palate Centre (Łotwa)

Stowarzyszony ośrodek krajowy

University Medical Centre Ljubljana (Słowenia)

Stowarzyszony ośrodek krajowy

Vilnius University Hospital Santaros Klinikos (Litwa)

Stowarzyszony ośrodek krajowy

Prof. dr S Popowski Regional Specialised Children's Hospital, Olsztyn (Polska)

Stowarzyszony ośrodek krajowy

Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital (Dania)

Stowarzyszony ośrodek krajowy

Aarhus University Hospital (Dania) 

Stowarzyszony ośrodek krajowy

Mater Dei Hospital (Malta) 

Krajowe centrum koordynacyjne

Centre Hospitalier de Luxembourg (Luksemburg)  

Krajowe centrum koordynacyjne