1. Gestionare

Acest domeniu de lucru se referă la gestionarea și coordonarea zilnică a rețelei și a activităților sale.

  1. Diseminare

Acest domeniu de lucru se referă la distribuirea de informații despre activitățile, rezultatele și evenimentele ERN CRANIO către profesioniștii din domeniul sănătății, pacienți și familiile/îngrijitorii acestora din întreaga Europă și nu numai.

  1. Evaluare

Acest domeniu de lucru se referă la practica monitorizării activităților și performanței ERN CRANIO. Acest lucru este realizat în conformitate cu cadrul de monitorizare la nivel de rețea RER.

  1. e-sănătate

Aceasta se referă la utilizarea de către clinicieni a platformei online; sistemul de gestionare clinică a pacienților (CPMS). De asemenea, se referă la dezvoltarea și/sau utilizarea de resurse și instrumentele electronice și dezvoltarea unui registru de pacienți ERN CRANIO.

  1. Instruire

Acest domeniu de lucru se referă la activități legate de dezvoltarea și furnizarea de materiale de instruire și educaționale, destinate profesioniștilor din domeniul sănătății, pacienților și familiilor/îngrijitorilor.

  1. Standarde de îngrijire

Acest domeniu de lucru se referă la activități legate de dezvoltarea, revizuirea și implementarea standardelor de îngrijire (inclusiv orientări clinice și declarații de consens).

  1. Măsurători ale rezultatelor 

Acest domeniu de lucru se referă la implementarea seturilor de rezultate standardizate pentru colectarea standardizată a datelor.

Pentru a facilita cercetarea multicentrică, a fost înființat un „Comitet științific” ERN CRANIO.

Pentru mai multe informații despre activitățile rețelei, vă rugăm să contactați managerii de proiect ERN CRANIO.