Reprezentanții pacienților

În 2016, EURORDIS și comunitatea europeană a bolilor rare au înființat 24 de grupuri europene de susținere a pacienților (European Patient Advocacy Group, ePAG) aliniate la sfera clinică a fiecărui RER. Un grup european de susținere a pacienților (ePAG) este un forum al pacienților format din organizații de pacienți („Comunitatea ePAG”) și reprezentanții lor numiți pentru pacienți (denumiți de EURORDIS drept „Susținători ePAG”). ERN CRANIO încearcă să își implice grupul ePAG pentru a se asigura că vocea pacienților este auzită pe tot parcursul procesului de dezvoltare a RER. 

Rolul unui reprezentant al pacienților ERN CRANIO este de a reprezenta vocea și interesele comunității lor de pacienți și de a acționa ca punte de legătură între această comunitate și RER.

ERN CRANIO este, de asemenea, deschisă să lucreze cu grupuri de pacienți care nu fac parte din „Comunitatea ePAG” și cu persoane care nu sunt numite în calitate de reprezentanți ai pacienților ERN CRANIO.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați managerul de proiect ERN CRANIO j.steerneman@erasmusmc.nl.

Craniosynostosis and other craniofacial anomalies:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Sandra Mösche

  Craniosynostosis 

  EAS 

 Anne-Sophie           Mercey-Jarosz

  Craniosynostosis

 Association mille et une têtes

Karen Wilkinson-Bell

  Craniosynostosis

  Headlines 

Ivana Marinac

  Craniofacial anomalies

 Rare Diseases Croatia

Mariët Faasse

  Craniosynostosis

  LAPOSA

 

Cleft lip/palate and orodental anomalies:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Gareth Davies

  Cleft Lip/Palate

  European Cleft Organisation

 Phillipe Pakter

  Pierre Robin Sequence

  Pierre Robin Europe

 

ENT disorders:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Michel Francois

  Genetic hearing loss 

   ALPC