Často kladené otázky

Kde sa môžem dozvedieť viac o ERN?

Viac informácií o ERN nájdete na webovej stránke Európskej komisie

Tento web je dostupný vo viacerých rôznych jazykoch. 

Viac sa môžete dozvedieť zhliadnutím tohto videa a prečítaním tohto letáka. Sú k dispozícii vo všetkých európskych jazykoch a sú dostupné prostredníctvom tohto odkazu v časti „Súvisiace informácie“: https://ec.europa.eu/health/ern_en

Ako môžem zostať informovaný o aktivitách ERN CRANIO?

Majte prehľad o aktivitách ERN CRANIO vďaka pravidelným návštevám našich webových stránok. Môžete nás tiež sledovať na Twitteri a LinkedIn

Ako sa môžem stať zástupcom pacienta pre ERN CRANIO?

Ak máte záujem zapojiť sa do ERN CRANIO ako zástupca pacienta, môžete svoj záujem vyjadriť Olivii Spivackovej (projektová manažérka): o.spivack@erasmusmc.nl 

Ona to s vami následne bude skúmať ďalej.

Ako môže byť podporovaná klinická starostlivosť o mňa alebo môjho rodinného príslušníka s ERN CRANIO?

Ďalšie informácie nájdete na stránke „Ako ma môže ERN CRANIO podporovať ako pacienta alebo zdravotníckeho pracovníka“.