Sieť

ERN CRANIO je sieť odborných multidisciplinárnych zdravotníckych pracovníkov od špecializovaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z celej Európy („členovia ERN CRANIO“). ERN CRANIO má 22 členských nemocníc v 10 európskych krajinách. Od členov ERN CRANIO sa požaduje, aby splnili všeobecné a pre sieť špecifické kritérium a získali súhlas od svojho národného ministerstva zdravotníctva.

Okrem pacientskych organizácií/zástupcov sieť spolupracuje aj s deviatimi nemocnicami „pridružených partnerov“.