Členovia

ERN CRANIO má 22 členských nemocníc v 10 európskych krajinách. Od členov ERN CRANIO sa požaduje, aby splnili všeobecné a pre sieť špecifické kritérium a získali súhlas od svojho národného ministerstva zdravotníctva.