Rozšírenie

Druhá výzva Európskej komisie na vstup nových členov do ERN CRANIO bola oficiálne ukončená 30. novembra 2019. Nie je známe, či/kedy bude ďalšia výzva na členstvo v ERN. 

Európska komisia oficiálne ukončila výzvu k pridruženým partnerom, aby sa pripojili k ERN CRANIO 30. septembra 2019. Nie je známe, či a kedy bude ďalšia výzva na prepojené partnerstvo.

Zainteresované organizácie pacientov/zástupcovia pacientov:

Organizácie pacientov/zástupcovia pacientov, ktorí majú záujem zapojiť sa do ERN CRANIO, môžu kontaktovať Oliviu Spivack (projektovú manažérku) a získať ďalšie informácie: ern-cranio@erasmusmc.nl.