Mreža

ERN CRANIO je mreža strokovnih več-disciplinarnih zdravstvenih delavcev specializiranih izvajalcev zdravstvenih storitev po vsej Evropi (»člani ERN CRANIO«). ERN CRANIO ima v 15 evropskih državah 36 bolnišnic članic. Člani ERN CRANIO morajo izpolnjevati splošna merila in merila, specifična za mrežo, ter pridobiti podporo svojega ministrstva za zdravje.

Mreža poleg organizacij/predstavnikov bolnikov sodeluje tudi z devetimi bolnišnicami, ki so »pridruženi partnerji«.