Predstavniki bolnikov

Leta 2016 sta EURORDIS in evropska skupnost za redke bolezni ustanovili 24 evropskih skupin za zagovarjanje pacientov (European Patient Advocacy Groups – ePAG), usklajenih s kliničnim obsegom vsake mreže ERN. Evropska skupina za zagovarjanje pacientov (ePAG) je forum za bolnike, ki ga sestavljajo organizacije bolnikov (»skupnost ePAG«) in njihovi izbrani predstavniki bolnikov (ki jih EURORDIS imenuje »zagovorniki ePAG«). ERN CRANIO si prizadeva vključiti svojo evropsko skupino za zagovarjanje pacientov, da bi zagotovila, da se bolnikov glas upošteva v celotnem razvojnem procesu mreže ERN. 

Vloga predstavnika bolnikov ERN CRANIO je zastopati glas in interese svoje skupnosti bolnikov ter delovati kot most med to skupnostjo in mrežo ERN.

Predstavniki bolnikov ERN CRANIO ePAG:

Craniosynostosis and other craniofacial anomalies:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Thomas Luck

  Craniofacial Microsomia

  The German Goldenhar family initiative 

 Zoe Luck  

  Craniofacial Microsomia

  The German Goldenhar family initiative

 Sara Pérez

  Craniosynostosis 

  APERTcras

 Sandra Möshe

  Craniosynostosis 

  EAS 

 Markus Richter  

  Craniosynostosis

  EAS 

  Anne-Sophie           Mercey-Jarosz

  Craniosynostosis

 Association mille et une têtes

 Karen Wilkinson-Bell

  Craniosynostosis

  Headlines 

 

Cleft lip/palate and orodental anomalies:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Gareth Davies

  Cleft Lip/Palate

  European Cleft Organisation

 Elisa Kilpiäinen 

  Cleft Lip/Palate 

  Finnish Cleft Lip Patients Association

 Phillipe Pakter

  Pierre Robin Sequence

  

 

ENT disorders:

  Name

  Representing

  Patient organisation

 Michel Francois

  Genetic hearing loss 

   ALPC

 

ERN CRANIO je odprta tudi za sodelovanje s skupinami bolnikov, ki niso del »skupnosti ePAG«, in posamezniki, ki niso izbrani predstavniki bolnikov v ERN CRANIO.

Za več informacij se obrnite na vodjo projekta ERN CRANIO o.spivack@erasmusmc.nl.