Pridruženi partnerji

Pridruženo partnerstvo je pobuda, ki jo vodi Evropska komisija, namenjena naslavljanju pomislekov glede geografske pokritosti mrež ERN. Leta 2019 je bil ponudnikom zdravstvenih storitev odprt razpis, da se prijavijo in postanejo »pridruženi partnerji« mrež ERN. Kandidati so morali biti imenovani na državni ravni, vendar jim ni bilo potrebno izpolnjevati enakih meril kot članom mrež ERN. Države članice z bolnišnico članico, ki je že vključena v ERN CRANIO, ne morejo imenovati pridruženih partnerjev.

Obstajata dve vrsti pridruženih partnerjev:

  1. Povezani nacionalni center:

Povezani nacionalni center je ponudnik zdravstvenih storitev z vsaj nekaj specialne ekspertize, ki ustreza globalni tematski domeni določene referenčne mreže, ki se osredotoča predvsem na zagotavljanje zdravstvene oskrbe, ki je neposredno povezana z dejavnostmi in storitvami te specifične mreže, vključno s kakršno koli vrsto diagnostičnega prispevka v podporo tovrstnemu zagotavljanju zdravstvene oskrbe.

  1. Nacionalno koordinacijsko središče: 

Nacionalno koordinacijsko središče je ponudnik zdravstvenih storitev, ki lahko poveže nacionalni zdravstveni sistem s številnimi ali z vsemi evropskimi referenčnimi mrežami. Nacionalna koordinacijska središča delujejo kot vmesniki med nacionalnim zdravstvenim sistemom in tistimi mrežami, kjer določene države članice ne zastopa niti polnopravni član niti povezani nacionalni center. Nacionalna koordinacijska središča ne potrebujejo specialne medicinske ekspertize.

Pridružena partnerstva ERN CRANIO so bila formalizirana za naslednje izvajalce zdravstvenih storitev:

- Riga Stradins University, Cleft Lip and Palate Centre (Latvija) - Povezani nacionalni center

- University Medical Centre Ljubljana (Slovenija) - Povezani nacionalni center

- Prof. dr S Popowski Regional Specialised Children's Hospital, Olsztyn (Poljska) -  Povezani nacionalni center

Rigshospitalet, Coperhagen University Hospital (Danska) -Povezani nacionalni center

- Aarhus University Hospital (Danska) - Povezani nacionalni center

- Mater Dei Hospital (Malta) - Nacionalno koordinacijsko središče

- Centre Hospitalier de Luxembourg (Luksemburg)  - Nacionalno koordinacijsko središče

Vključenost pridruženih partnerjev v dejavnosti ERN CRANIO je odvisna od zmogljivosti izvajalca zdravstvenih storitev in njihove ravni ekspertize.