Organisation of ERN CRANIO

ERN CRANIO koordinira klinični center Erasmus University Medical Centre, Rotterdam, Nizozemska.

Koordinatorka: [Prof. dr. Irene Mathijssen]

Vodje projekta: [Renée de Ruiter, Olivia Spivack, Hannes Boeckhout in Ikram L’Khssim]

V okviru ERN CRANIO delujejo tri diagnostične skupine (»delovne skupine«):

Delovne skupine vodijo zdravstveni strokovnjaki ERN CRANIO.

Mreža se ukvarja s sedmimi delovnimi področji (»delovna področja«), ki veljajo za vse tri diagnostične skupine:

  • Vodstvo
  • Širjenje informacij
  • Vrednotenje
  • E-zdravje
  • Usposabljanje
  • Standardi oskrbe
  • Izidi

Delovna področja vodijo zdravstveni strokovnjaki ERN CRANIO.

Ustanovljen je bil tudi »znanstveni odbor« ERN CRANIO za omogočanje multicentričnih raziskav.

Več o dejavnostih ERN CRANIO lahko preberete tukaj.