Läpp-/gomspalt och orodentala missbildningar

Denna diagnosgrupp omfattar följande sjukdomar:
– Icke-syndromal gomspalt
– Icke-syndromalläpp-/gomspalt
– Syndromal gomspalt
– Syndromal läpp-/gomspalt
– Besvär med läpp-/gomspalt som viktig del
– Pierre Robins sekvens

Orodentala missbildningar


Orodentala missbildningar förekommer vid minst 900 sällsynta sjukdomar eller syndrom. De beskrivs ofta i samband med andra organ- eller systemfel eftersom samma gener och signalvägar reglerar munhålans bildande och tändernas och andra organs utveckling.

– Amelogenesis imperfecta
– Hypodonti/oligodonti/övertaliga tänder
– Dentinogenesis imperfecta/dentindysplasi
– Eruption/resorption/tidig förlust av tänder
– Syndrom med endast en central framtand i överkäken