Öron-näsa-halssjukdomar (ÖNH)

Denna diagnosgrupp omfattar följande sjukdomar:

– Genetisk och isolerad hörselnedsättning

– Laryngotrakeal stenos

– Larynxspalt

– Medfödda missbildningar av näsan

– Medfödda missbildningar av hals