Vanliga frågor och svar

Var kan jag läsa mer om ERN?

Mer information om ERN finns på Europeiska kommissionens webbplats

Webbplatsen är tillgänglig på flera olika språk. 

Du kan också ta reda på mer genom att titta på den här videon och läsa den här broschyren. De finns tillgängliga på alla europeiska språk och kan nås via denna länk under ”Informationsmaterial”: https://ec.europa.eu/health/ern_en

Hur kan jag hålla mig uppdaterad om ERN CRANIO-aktiviteter?

Du kan hålla dig uppdaterad om ERN CRANIO-aktiviteter genom att regelbundet besöka vår webbplats. Du kan även följa oss på Twitter och LinkedIn

Hur kan min vårdinrättning bli medlem i ERN CRANIO?

Se sidan ”Expansion”.  

Var kan jag läsa mer om CPMS?

Den här videon ger en användbar översikt över CPMS. 

Hur får jag åtkomst till CPMS?

CPMS är tillgängligt för ERN CRANIO-medlemmar och anknutna partner. Du behöver en EU-inloggning för att få åtkomst till CPMS. Du kan skapa en sådan här

Därefter måste du begära åtkomst till CPMS: https://cpms.ern-net.eu/login/

Center som inte ingår i ERN CRANIO kan på begäran tilldelas gäståtkomst till CPMS. Om du har några frågor kan du skicka ett e-postmeddelande till en ERN CRANIO-projektledare (se kontaktsidan för mer information)