Nätverket

ERN CRANIO är ett nätverk av multidisciplinära experter från specialiserade vårdgivare i Europa (”ERN CRANIO-medlemmar”). ERN CRANIO har 22 medlemssjukhus i 10 europeiska länder. ERN CRANIO-medlemmar måste uppfylla ett allmänt och nätverksspecifikt kriterium och ha stöd från den nationella hälsovårdsmyndigheten.

Nätverket samarbetar även med nio ”anknutna partnersjukhus”, utöver patientorganisationer/-representanter.