Anknutna partner

Anknutet partnerskap är ett initiativ som leds av Europeiska kommissionen och som tagits fram för att hantera problem som rör den geografiska täckningen av ERN. Under 2019 var det öppet för vårdgivare att ansöka om att bli ”anknuten partner” till ett ERN. Sökande skulle utses på nationell nivå, men behövde inte uppfylla samma kriterier som ERN-medlemmar. Anknutna partner kunde inte utses av medlemsstater med ett medlemssjukhus som redan ingick i ERN CRANIO.

Det finns två typer av anknutna partner:

  1. Anknutet nationellt center:

Ett anknutet nationellt center är en vårdgivare med viss specialkunskap som överensstämmer med det globala tematiska området för ett visst referensnätverk som främst fokuserar på att tillhandahålla sjukvård direkt relaterad till verksamheten och tjänsterna i detta specifika nätverk, inklusive alla typer av diagnostiska bidrag som främjar denna sjukvård.

  1. Nationellt samordningscenter: 

Ett nationellt samordningscenter är en vårdgivare som kan koppla det nationella sjukvårdssystemet till flera eller alla europeiska referensnätverk. Det nationella samordningscentret fungerar som kontakt mellan det nationella hälso- och sjukvårdssystemet och de nätverk där en viss medlemsstat varken representeras av en fullvärdig medlem eller av ett anknutet nationellt center. Det nationella samordningscentret behöver ingen specifik medicinsk expertis.

Medverkan av anknutna partner i ERN CRANIO:s aktiviteter beror på vårdgivarens kapacitet och dess expertnivå. ERN CRANIO-anknutna partnerskap har etablerats för följande vårdgivare:

Anknuten partner

Typ av anknutet partnerskap

 

University Hospital Salzburg (Österrike)

Anknutet nationellt center

Riga Stradins University, Institute of Stomatology, Cleft Lip and Palate Centre (Lettland)

Anknutet nationellt center

University Medical Centre Ljubljana (Slovenien)

Anknutet nationellt center

Vilnius University Hospital Santaros Klinikos (Litauen)

Anknutet nationellt center

Prof. dr S Popowski Regional Specialised Children's Hospital, Olsztyn (Polen)

Anknutet nationellt center

Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital (Danmark)

Anknutet nationellt center

Aarhus University Hospital (Danmark) 

Anknutet nationellt center

Mater Dei Hospital (Malta) 

Nationellt samordningscenter

Centre Hospitalier de Luxembourg (Luxemburg)  

Nationellt samordningscenter