Hur ERN CRANIO är organiserat

ERN CRANIO:s samordningskontor ligger på Erasmus University Medical Centre, Rotterdam, Nederländerna.

Samordnare: [Prof. dr. Irene Mathijssen]

Projektledare: [Renée de Ruiter, Olivia Spivack, Hannes Boeckhout och Ikram L'Khssim]

 

Det finns tre diagnosgrupper (”arbetsströmmar”) som omfattas av ERN CRANIO:

Arbetsströmmarna leds av ERN CRANIO:s vårdpersonal.

Nätverket ägnar sig åt sju arbetsområden (”arbetspaket”), som gäller för alla tre diagnosgrupperna:

  • Ledning
  • Spridning
  • Utvärdering
  • E-hälsa
  • Utbildning
  • Vårdstandarder
  • Resultatmått

Arbetspaketen leds av ERN CRANIO:s vårdpersonal.

En ”vetenskaplig kommitté” från ERN CRANIO har också inrättats för att underlätta multicenterforskning.

Du kan läsa mer om ERN CRANIO:s verksamhet här.